به خودت مسلط باش! یا تکنیک های مدیریت استرس در شرایط بحرانی

تکنیک های مدیریت استرس در شرایط بحرانی
استرس به ما کمک می‌کند تا خودمان را برای برآوردن خواسته‌ها و مقابله چالش‌های محیط آماده کنیم. زنجیره واکنش‌های عصبی-شیمیایی و عصبی-الکتریکی که به سرعت اتفاق می‌افتند، می‌توانند توانایی ما را برای…
ادامه مطلب...