به خودت مسلط باش! یا تکنیک های مدیریت استرس در شرایط بحرانی

تکنیک های مدیریت استرس در شرایط بحرانی
استرس به ما کمک می‌کند تا خودمان را برای برآوردن خواسته‌ها و مقابله چالش‌های محیط آماده کنیم. زنجیره واکنش‌های عصبی-شیمیایی و عصبی-الکتریکی که به سرعت اتفاق می‌افتند، می‌توانند توانایی ما را برای…
ادامه مطلب...

چند درس از زنبورها برای مدیران! مدیریت کار تیمی به سبک زنبورهای عسل

چنددرس مدیریت از زنبورهای عسل
کسب و کارهای‌های بزرگ توسط تیم‌های بزرگ ساخته می‌شوند. اما تنها فایده کار تیمی موفقیت سازمان نیست. مطالعات نشان داده است که کار تیمی موثر باعث می‌شود کارمندان فرسودگی شغلی کمتری را…
ادامه مطلب...