اصل پارتو بهره وری برنامه ریزی
ادامه مطلب...

با اصل پارتو برنامه‌ریزی و بهره‌وری در محیط کار را بهتر و موثرتر انجام دهید

پوریا را یادتان هست؟ همان کارمند وظیفه‌محوری که سخت کار می‌کرد و همیشه وقت کم می‌آورد! برای پوریا ماتریس آیزنهاور را تجویز کردیم. اما می‌خواهیم بدانیم چرا پوریا به کارهایش نمی‌رسید؟ چون…